Ēdināšanas uzskaites sistēmas 4Restaurant ēdienkaršu un kaloriju versijā lielākā uzmanība tiek pievērsta tām funkcijām, kuras ir būtiskākās ēdināšanas pakalpojumu uzskaitei:

izglītības iestādes ( pirmskolas izglītības iestādes – bērnudārzi, pamatskolas);

sociālās aprūpes iestādes ( pansionāts, aprūpes nams);

rehabilitācijas un ārstniecības iestādēs;

citas , it īpaši, slēgta tipa ēdināšanas iestādes.

Izmantojot ēdināšanas uzskaites sistēmu 4Restaurant, tās lietotājam tiek nodrošināta sekojošu funkciju izpilde:

Saņemto un izlietoto preču uzskaite:

  • saņemto preču uzskaite izmantojot saņemto preču uzskaites dokumentu reģistru;
  • izlietoto preču uzskaite izmantojot norakstīšanas pavadzīmes, kuras tiek izveidotas balstoties uz izveidotās ēdienkartes pamata;
  • norakstāmo/ derīguma termiņa iztecējušo preču norakstīšana izmantojot norakstīšanas pavadzīmes;

Pavārgrāmatas uzturēšana:

  • receptes/ kalkulācijas izveide sev nepieciešamajam porciju apmēram;

  • tehnoloģisko karšu izveide vai datu pievienošana no jau izveidota tehnoloģiskā apraksta;
  • receptes/ēdiena pagatavošana shematiskā attēlojumā;

  • ēdiena uzturvērtības (kaloriju) aprēķins ņemot vērā receptes pagatavojamo apjomu;
  • automātiska pašizmaksas noteikšana pagatavojamai receptei;
 • automātiska produktu atbiruma procenta noteikšana, sagatavojot apstrādātu produktu.

Ēdienkaršu sagatavošana:

  • ēdienkaršu sagatavošana ietverot plānoto ēdināšanas klientu skaitu;

  • ēdienkaršu sagatavošana ietverot reālo ēdināšanas klientu skaitu;

  • darba organizācijas izdrukas formas – noliktavas pieprasījuma atskaite u.c.;
  • informatīvo ēdienkaršu sagatavošana klientiem ( ar/ bez alergēniem un uzturvērtībām) ;

 • informatīvās ēdienkartes automātiskā publicēšana interneta vidē

Atskaišu sadaļa:

  • atskaites par produktu atlikumiem noliktavā;
  • atskaites par produktu kustību noteiktā laika periodā – iepirkto, izlietoto produktu pārpalikuma apjoms;

 • ēdienkarte ar uzturvērtībām (un alergēniem)  – ar kopejo un pa ēdienreizēm dienas kaloriju skaitu un izmaksām uz vienu personu.

Papildus funkcionālās iespējas:

  • neierobežota skaita noliktavu izmantošana sniedzot to pilnīgu pārvaldību;
  • datu nosūtīšana uz finanšu uzskaites sistēmām (Horizon, Tildes Jumis, u.c.);