Ar 4Hotel WEB viegli izmantojamo, daudzvalodu tiešsaistes rezervācijas sistēmu Jūs varat pieņemt bezmaksas rezervācijas no mājas lapas 365 dienas gadā/ 24 stundas diennaktī.

Lai izmantotu 4Hotel WEB Jums nav nepieciešamas padziļinātas zināšanas programmēšanā, vai jāpatērē laiks WEB rezervāciju moduļa konfigurēšanā – visa informācija tiešsaistē tiek ņemta no un nonāk atpakaļ Jūsu 4Hotel programmā. Šāda veida integritāte ļaus Jums:

• Viegli pārvaldīt visus datus – Istabiņas tipus, istabiņas un to diennakts likmes, iekļautās ērtības, dažāda veida papildus pakalpojumus, kurus sniedzat saviem viesiem;

• Automatizēt rezervāciju ievadi un apstrādi, Jums būs iespēja apstiprināt viesa veikto rezervāciju vai noraidīt to;

• Automātiski sagatavotu apstiprinājuma vēstuļu nosūtīšana pa e-pastu;

• Priekšapmaksas rēķinu veidošana par katru rezervāciju un tā nosūtīšana pa e-pastu kopā ar apstiprinājuma vēstuli;

• Saslēgums ar banku un maksājumu karšu sistēmām (Hanzanet, Paypal utt.)  pēc jūsu izvēles;

• Iespēju izmantot sezonas likmes, kā arī īpašās piedāvājumu cenas;

• 4Hotel Web daudzvalodu rezervācijas sistēma ir ērti un vienkārši iekļaujama Jūsu interneta mājas lapā.

 

4Hotel WEB, izmantošanai nav nepieciešami milzīgi finanšu ieguldījumi, jo moduļa pārdomāta uzbūve  ļauj īsos termiņos uzsākt tā izmantošanu un palielināt Jūsu ieņēmumus. 4Hotel WEB ir paredzēts, lai nosegtu lielu klientu auditoriju interneta vidē, nodrošinot daudzvalodu atbalstu, jo on-line viesnīcu rezervēšana ir kļuvusi par vienu no galvenajiem viesu piesaistīšanas veidiem pasaulē.

4Hotel WEB sistēma sniedz saslēgumu ar banku sistēmām, kas ļauj tīmekļa vietnēs, pieņemt maksājumus internetā, atvieglojot darbu klientiem rezervējot Jūsu pakalpojumus. Kad numurs ir rezervēts tiek nosūtīts automātiski sagatavots  e-pasts rezervācijas veicējam sniedzot viņam informāciju par savu rezervāciju, kā arī Jums par rezervāciju un tās detaļām.

4Hotel WEB var izmantot arī Jūsu sadarbības partneri, kuri var veikt savas rezervācijas tiešsaistē un tādā veidā uzlabojot Jūsu savstarpējo sadarbību.